การรวบรวมจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมาย : SIAMHRM.COM

การรวบรวมจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการให้เป็นไปตามของกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งยังเป็นการตรวจสอบเพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง และรวบรวมรายงานไว้ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ผลการรายงาน จป 3,4 ผลการตรวจสอบหม้อไอน้ำ การตรวจสอบเครน การตรวจสอบระบบไฟฟ้า การตรวจสอบสารไวไฟและสารที่ระเบิดได้ การตรวจสอบการทำงานในสถานที่อับอากาศ การตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นมีรายงานที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีการรวบรวมจัดทำอย่างเป็นระบบ ดังนี้

1. สำเนาการรายงาน จป 3,4
2. รายงานการตรวจสอบหม้อไอน้ำ
3. รายงานการสำรวจตรวจสอบไฟฟ้า
4. รายงานการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5. รายงานการตรวจสอบเกี่ยวกับอุบัติภัยร้ายแรง
6. รายงานการตรวจสอบสารไวไฟและสารระเบิดได้
7. รายงานการตรวจสอบการทำงานในสถานที่อับอากาศ
8. การออกใบอนุญาตทำงานต่าง ๆ
9. รายงานการสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM