ผู้ประกันตนประสบอุบัติเหตุ มีผู้นำส่งโรงพยาบาลซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ จะต้องปฏิบัติอย่างไร : SIAMHRM.COM

ผู้ประกันตนประสบอุบัติเหตุ มีผู้นำส่งโรงพยาบาลซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ จะต้องปฏิบัติอย่างไรผู้ประกันตนประสบอุบัติเหตุ มีผู้นำส่งโรงพยาบาลซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ จะต้องปฏิบัติอย่างไร
 
 
ตอบ  ผู้ประกันตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องแจ้งโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯทราบโดยเร็ว เพื่อให้โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯรับผิดชอบการรักษาพยาบาลต่อไป สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนแจ้งโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ภายใน 72 ชั่วโมง ผู้ประกันตนสามารถเบิกคืนได้จากสำนักงานประกันสังคมตามหลักเกณฑ์

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM