ลูกจ้างได้ยืนสูบบุหรี่ข้างๆ กองกล่องกระดาษ ซึ่งมีกล่องกระดาษเป็นจำนวนมาก : SIAMHRM.COM

ลูกจ้างได้ยืนสูบบุหรี่ข้างๆ กองกล่องกระดาษ ซึ่งมีกล่องกระดาษเป็นจำนวนมากลูกจ้างได้ยืนสูบบุหรี่ข้างๆ กองกล่องกระดาษ ซึ่งมีกล่องกระดาษเป็นจำนวนมากและนายจ้างได้มีคำสั่งสูบบุหรี่ในบริเวณโรงงานและได้วางมาตรการป้องกันเพลิงไหม้อย่างเข้มแข็งเนื่องจากโรงงานของนายจ้างได้เคยถูกไฟไหม้เสียหายนับล้านบาทมาแล้ว การฝ่าฝืนคำสั่งของนายจ้างที่ห้ามสูบบุหรี่ในกรณีดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ร้ายแรง
 
 
 
คำพิพากษาฎีกา 3495/2526

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM