ลูกจ้างทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง : SIAMHRM.COM

ลูกจ้างทำเพื่อประโยชน์ของตนเองลูกจ้างเปิดบัญชีเงินฝากกับนายจ้างและเปิดบัญชีไว้กับธนาคารทหารไทย ลูกจ้างสั่งจ่ายเช็คเข้าธนาคารทหารไทยและมีเช็คของผู้อื่นด้วยฝากเข้าบัญชีลูกจ้างในธนาคารของนายจ้างแล้วถอนเงินออกไปทันที โดยที่ยังไม่ทราบว่าเช็คที่นำเข้ามาฝากนั้นเรียกเก็บเงินได้หรือไม่ กรณีเช่นนี้ลูกจ้างทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของนายจ้างอย่างร้ายแรง
 
 
 
คำพิพากษาฎีกา  830/2526

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM