นายจ้างยุบหน่วยงานที่ลูกจ้างประจำอยู่เพราะมีความจำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของนายจ้าง : SIAMHRM.COM

นายจ้างยุบหน่วยงานที่ลูกจ้างประจำอยู่เพราะมีความจำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของนายจ้างการที่นายจ้างยุบหน่วยงานที่ลูกจ้างประจำอยู่เพราะมีความจำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของนายจ้างนั้น นายจ้างย่อมมีอำนาจโดยชอบที่จะจัดให้ลูกจ้างเข้าทำงานในตำแหน่งใหม่ที่เหมาะสมต่อไป ลูกจ้างจะไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งโดยอ้างเหตุว่าเงินเดือนต่ำกว่าที่เคยได้รับหาได้ไม่ เพราะเป็นกรณีที่ไม่เกี่ยวเนื่องกันการที่ลูกจ้างไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของนายจ้างถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีที่ร้ายแรง
 
 
คำพิพากษาฎีกา 3572/2525

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM