ลูกจ้างทั้งสองซึ่งเป็นยามดื่มสุราในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ : SIAMHRM.COM

ลูกจ้างทั้งสองซึ่งเป็นยามดื่มสุราในระหว่างปฏิบัติหน้าที่การที่ลูกจ้างทั้งสองซึ่งเป็นยามดื่มสุราในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ อาจทำให้การปฏิบัติงานผิดพลาดหรือบกพร่องได้โดยง่ายเพราะขาดสติสัมปชัญญะ ซึ่งอาจก่อนให้เกิดความเสียหายอย่างมากแก่ทั้งบริษัทผู้เป็นนายจ้างและแก่ผู้ที่จ้างบริษัทให้รักษาความปลอดภัยให้ได้รับความเสียหายทางชื่อเสียง การที่ลูกจ้างดังกล่าวดื่มสุราถือว่าเป็นกรณีที่ร้ายแรง
 
 
 
คำพิพากษาฎีกา 1416/2525

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM