นายจ้างไม่ถือว่าการลงเวลามาทำงานและการเลิกงานเป็นสาระสำคัญ : SIAMHRM.COM

นายจ้างไม่ถือว่าการลงเวลามาทำงานและการเลิกงานเป็นสาระสำคัญลูกจ้างมาทำงาน 8.00 -17.00  น. การที่ลูกจ้างลงเวลามาทำงานหรือเลิกงานตามเวลาโดยมีนายท่ารถโดยสารที่ลูกจ้างทำงานอยู่ลงชื่อกำกับความถูกต้องทุกวัน แสดงว่านายจ้างไม่ถือว่าการลงเวลามาทำงานและการเลิกงานเป็นสาระสำคัญทั้งไม่ปรากฏว่าลูกจ้างถูกหักค่าจ้างจากการที่มาทำงานสายและเลิกก่อนเวลา จึงไม่ใช่การฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีที่ร้ายแรง
 
 
คำพิพากษาฎีกา 5959/2537

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM