บันไดความสามารถเชิงสมรรถนะ : SIAMHRM.COM

บันไดความสามารถเชิงสมรรถนะบันไดความสามารถเชิงสมรรถนะ
 
 
ความคิดพื้นฐานเรื่อง Skill portfolio คุณไต่บันใดขึ้นไปถึงระดับความสามารถเชิงสมรรถนะที่ได้มาตรฐานบางเรื่องคุณก็สามารถไต่ไปถึงขั้นหนึ่งแล้วรักษาระดับไว้ บางทักษะคุณอาจจะตกลงมาจากระดับที่คุยเคยทำได้ในอดีต อาจจะเป็นเพราะคุณไม่ค่อยได้ใช้งาน หรือมาตรฐานใหม่ที่เปลี่ยนไปสูงขึ้นจนระดับที่คุณเคยทำได้ถูกลดลงไปเรื่องนี้ก็เป็นธรรมชาติของความรู้พัฒนาไปทุกขณะสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องตื่นตัว กระตือรือร้นที่จะสร้างและสั่งสมทักษะทั้งที่มีอยู่แล้วและทักษะใหม่ตลอดเวลา คุณต้องประเมินตนเองเสมอๆ ว่าทักษะใด คุณอยู่ในขั้นใด และวางแผนและปรับแผนเสมอ ในเรื่องของการฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะ Skill portfolio  เป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยคุณให้บรรลุเป้าหมายที่คุณเองเป็นผู้กำกับบันไดความสามารถ
 
            0.     ไม่เคยปฏิบัติ ไม่เคยสังเกตการณ์ผู้อื่น
 
            1.     เคยสังเกตการณ์ผู้อื่นปฏิบัติ
 
            2.     เคยปฏิบัติโดยมีผู้กำกับ
 
            3.     เคยปฏิบัติด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้กำกับ
 
            4.     มีความสามารถปฏิบัติขั้นพื้นฐานได้ดี
        
            5.     สามารถบ่งชี้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องเป็นบางครั้งสามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้องเป็นบาง
                    ครั้ง
 
            6.     สามารถบ่งชี้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องแทบทุกครั้ง สามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้องแทบทุก
                    ครั้ง
 
 
            การวัดผลส่วนใหญ่จะอยู่ในขั้น 1 -4 ขั้นที่ 5 -6 นั้นสำหรับบางทักษะและบางกลุ่มงานเท่านั้น
 

 
ข้อมูลอ้างอิง : Broad Banding
 
โดยคุณ : ธัญญา ผลอนันต์
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM