พนักงานอื่นตอกบัตรลงเวลาทำงานแทนมีโทษถึงไล่ออก : SIAMHRM.COM

พนักงานอื่นตอกบัตรลงเวลาทำงานแทนมีโทษถึงไล่ออก 
แม้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างระบุว่า หากให้พนักงานอื่นตอกบัตรลงเวลาทำงานแทนมีโทษถึงไล่ออกก็ตาม แต่การที่ลูกจ้างให้เพื่อนร่วมงานตอกบัตรลงเวลาแทนนั้น ไม่ปรากฎว่าทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างไร จึงยังไม่ถือว่าการกระทำของลูกจ้างเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีที่ร้ายแรง
 
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่  1493-1494/2544

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM