ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการภาคกลางคืนของโรงแรมนายจ้าง : SIAMHRM.COM

ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการภาคกลางคืนของโรงแรมนายจ้างลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการภาคกลางคืนของโรงแรมนายจ้าง วันเกิดเหตุลูกจ้าคนสำคัญของโรงแรมนายจ้างมาติดต่อขอรับเอกสารลูกจ้างได้สอบถามชื่อและแสดงกิริยาไม่นอบน้อมเพียงพอ ทำให้ลูกค้าไม่พอใจในการบริการการระทำของลูกจ้างเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างด้วยการไม่นอบน้อมต่อลูกค้าอันเป็นลักษณะการฝ่าฝืนที่ไม่ร้าแรง
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 3503/2543

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM