ลูกจ้างนำรถยนต์กระบะส่วนตัวรับส่งแขกซึ่งเป็นลูกค้าของนายจ้าง : SIAMHRM.COM

ลูกจ้างนำรถยนต์กระบะส่วนตัวรับส่งแขกซึ่งเป็นลูกค้าของนายจ้างลูกจ้างนำรถยนต์กระบะส่วนตัวรับส่งแขกซึ่งเป็นลูกค้าของนายจ้างออกจากโรงแรมของนายจ้างไปส่งที่ถนนใหญ่หน้าโรงแรม 1 ครั้ง และส่งในเมืองภูเก็ตอีก 1 ครั้ง แม้ลูกจ้างจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน 200 บาท ก็มีลักษณะเป็นค่าทิปหรือสินน้ำใจจากแขกที่อาศัยรถยนต์ของลูกจ้างเท่านั้น ลูกจ้างมิได้ประกอบธุรกิจการค้าหรือมุ่งหวังจะรับส่งแขกของนายจ้างโดยเรียกค่าบริการแต่อย่างใด การกระทำของลูกจ้างมิได้มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของนายจ้าง แม้การกระทำของลูกจ้างจะเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง แต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นกรณีที่ร้ายแรง
 
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 328/2543

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM