ลูกจ้างดื่มสุราในระหว่างละทิ้งหน้าที่ไปทำธุระส่วนตัวนอกสถานที่ทำงาน : SIAMHRM.COM

ลูกจ้างดื่มสุราในระหว่างละทิ้งหน้าที่ไปทำธุระส่วนตัวนอกสถานที่ทำงานลูกจ้างดื่มสุราในระหว่างละทิ้งหน้าที่ไปทำธุระส่วนตัวนอกสถานที่ทำงาน มิใช่ดื่มสุราในเวลาปฏิบัติงาน แม้โจทก์จะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นในบริเวณที่ทำงานภายหลังเลิกงานแล้วไม่ทำให้นายจ้างเสียหายร้ายแรง จึงมิใช่เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
 
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 3492/2542

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM