นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว โดยเหตุที่โรงงานไฟไหม้เนื่องแต่เหตุสุดวิสัย : SIAMHRM.COM

นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว โดยเหตุที่โรงงานไฟไหม้เนื่องแต่เหตุสุดวิสัยนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว โดยเหตุที่โรงงานไฟไหม้เนื่องแต่เหตุสุดวิสัย ต่อมานายจ้างให้ลูกจ้างไปทำงานกับบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการทำนองเดียวกัน แต่ลูกจ้างไม่ยอมไปทำ การที่นายจ้างปิดกิจการมาเป็นเวลาปีเศษและไม่แน่ว่าจะเปิดดำเนินการเมื่อใด พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการเลิกจ้าง
 
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 4560/2529

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM