ขั้นตอนการวิเคราะห์ Job Competency :ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการเก็บข้อมูล : SIAMHRM.COM

ขั้นตอนการวิเคราะห์ Job Competency :ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการเก็บข้อมูลขั้นตอนที่ 2  ดำเนินการเก็บข้อมูล
 
ดำเนินการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการดังนี้
 
1.  การจดบันทึก ถือเป็นวิธีการที่สะดวกแต่อาจจะทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลไม่สมบูรณ์ถ้าผู้จดบันทึกจดไม่ละเอียด
 
2.  การบันทึกเทป  วิธีจะทำให้ผู้เก็บข้อมูลเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องพะวงกับการจดบันทึก ไม่ขัดจังหวัดในการ
     สัมภาษณ์ แต่อาจจะทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์กังวลและแสดงความคิดเห็นได้ไม่เต็มที่
 
3.  สังเกตการปฏิบัติงานจริง
     เพื่อให้มั่นใจได้ว่า  ข้อมูลที่เราได้จากการสัมภาษณ์นั้นมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ผู้สัมภาษณ์จึงควรเข้าไปสังเกตการปฏิบัติงานจริงของผู้ถูกสัมภาษณ์
 
    การสังเกตควรจะทำต่อเนื่องทันทีหลังจากการสัมภาษณ์  เพื่อไม่ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกว่า  มีคนแปลกหน้าเข้ามานั่งสังเกตพฤติกรรมการทำงานของเขา  เราอาจจะบอกเขาวาขอที่นั่งทำงานเพื่อสรุปข้อมูลบางอย่างจากการสัมภาษณ์ก็ได้
 
    การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานจริงเป็นเพียงแนวทางที่จะช่วยสนับสนุนให้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ถ้าองค์กรไหนไม่สะดวกในการเข้าไปสังเกต อาจไม่จำเป็นต้องทำก็ได้  เพราะคนที่ถูกสังเกตจะเกิดอาการเกร็ง  หรืออาจจะรู้สึกว่ากำลังถูกจับผิด  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละองค์กร ด้วย
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลอ้างอิง : มารู้จัก  Compentency  กันเถอะ
 
โดย : คุณณรงค์วิทย์ แสนทอง

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM