สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีเกี่ยวกับงานโรงแรม : SIAMHRM.COM

สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีเกี่ยวกับงานโรงแรมระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างกำหนดว่าพนักงานผู้ใดทำงานเกี่ยวกับโรงแรมของจำเลยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 มีสิทธิลาพักร้อนได้ 6 วัน รวมทั้งวันหยุดในแต่ละปีทำงาน ดังนั้น สิทธิของลูกจ้างที่หยุดพักผ่อนประจำปีย่อมเกิดขึ้นทันทีเมื่อลูกจ้างทำงานครบ 1 ปี และเริ่ม ทำงานต่อไปโดยลูกจ้างไม่ต้องทำงานในปีนั้นจนถึงสิ้นปีก็มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีละ 6 วันทำงาน
 
 
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 46/2537

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM