ผู้จัดการฝ่ายขายพูดดูหมิ่นลูกน้องว่าลูกน้องได้เสียมีสัมพันธ์กับชายอื่นซึ่งมีภรรยาแล้ว !!! : SIAMHRM.COM

ผู้จัดการฝ่ายขายพูดดูหมิ่นลูกน้องว่าลูกน้องได้เสียมีสัมพันธ์กับชายอื่นซึ่งมีภรรยาแล้ว !!!การที่ผู้จัดการฝ่ายขายพูดดูหมิ่นลูกน้องว่าลูกน้องได้เสียมีสัมพันธ์กับชายอื่นซึ่งมีภรรยาแล้ว ทำให้ลูกน้องอับอายไม่มาทำงานเกิน 3 วันทำงานติดต่อกันจนเป็นเหตุให้นายจ้างเลิกจ้างนั้น เป็นเรื่องส่วนตัว การพูดเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการกีดกันการไม่ให้เข้าทำงาน เมื่อลูกจ้างไม่ไปทำงานติดต่อกันเกิน 7 วัน ทำงานจึงเป็นการละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 4627/2532

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM