การนัดหยุดงาน : SIAMHRM.COM

การนัดหยุดงานการนัดหยุดงานของลูกจ้างแต่ละคนเป็นการละทิ้งหน้าที่ของลูกจ้างอยู่ในตัว เมื่อได้นัดหยุดงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเวลา 3 วัน ทำงานติดต่อกันถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 
 
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 4627/2532

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM