ลูกจ้างเจ็บป่วยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นตามสภาพของร่ายกาย มิใช่การกระทำฝ่าฝืนระเบียบหรือคำสั่ง ... : SIAMHRM.COM

ลูกจ้างเจ็บป่วยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นตามสภาพของร่ายกาย มิใช่การกระทำฝ่าฝืนระเบียบหรือคำสั่ง ...ลูกจ้างเจ็บป่วยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นตามสภาพของร่ายกายมิใช่การกระทำฝ่าฝืนระเบียบหรือคำสั่ง แม้นายจ้างมีหนังสือเตือนแล้ว เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างนั้น
 
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 4627/2532

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM