ลงเวลาเข้าทำงานและเลิกงานตามปกติโดยไม่ปฏิบัติงานตามคำสั่ง : SIAMHRM.COM

ลงเวลาเข้าทำงานและเลิกงานตามปกติโดยไม่ปฏิบัติงานตามคำสั่งนายจ้างมีคำสั่งให้ลูกจ้างไปทำงานที่เครื่องอัดอะลูมิเนียมเครื่องเล็กโดยชอบตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและชอบด้วยกฎหมายโดยได้แจ้งการโยกย้ายให้ลูกจ้างทราบ ทั้งได้อธิบายให้ทราบด้วยว่าการทำงานด้วยเครื่องอัดอะลูมิเนียมเครื่องเล็กมีขั้นตอนในการทำงานน้อยว่าเครื่องใหญ่ เมื่อลูกจ้างได้รับทราบคำสั่งแล้วเพียงแต่มาที่ทำงานเพื่อลงเวลาเข้าทำงานและเลิกงานตามปกติโดยไม่ปฏิบัติงานตามคำสั่ง การกระทำดังกล่าวของลูกจ้างย่อมเป็นการละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2577/2535

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM