นายจ้างออกค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้างไปอบรมลูกจ้างอบรมยังไม่จบหลักสูตรก็ยื่นใบลาออก : SIAMHRM.COM

นายจ้างออกค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้างไปอบรมลูกจ้างอบรมยังไม่จบหลักสูตรก็ยื่นใบลาออกนายจ้างออกค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้างไปอบรมลูกจ้างอบรมยังไม่จบหลักสูตรก็ยื่นใบลาออก นายจ้างแจ้งด้วยวาจาอนุญาตให้ลูกจ้างลาออกและแจ้ให้ยกเลิกการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พร้อมทั้งสั่งให้โจทก็กลับมาสะสางงานในหน้าที่ แต่ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตาม กลับขาดงานไปตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2541 จึงเป็นการขาดงานไป 5 วัน ทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
 
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 6847/2543

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM