เรื่อง สำนักงานประกันสังคม ชวนผู้ใช้แรงงานเที่ยววันแรงงานท้องสนามหลวง : SIAMHRM.COM

เรื่อง สำนักงานประกันสังคม ชวนผู้ใช้แรงงานเที่ยววันแรงงานท้องสนามหลวง


รายละเอียด 58 / 2548

สำนักงานประกันสังคม ชวนผู้ใช้แรงงานเที่ยวงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2548 ณ ท้องสนามหลวง ชมนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ รับบริการงานประกันสังคม และตรวจสุขภาพฟรี พร้อมเล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัลมากมาย
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2548 นี้ เป็นวันแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับสภาองค์การลูกจ้าง สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และผู้ใช้แรงงานกลุ่มต่าง ๆ จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันหยุดตามประเพณีสำหรับลูกจ้าง โดยทุกปีได้มีการจัดงานเป็นประจำเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ และในปีนี้สำนักงานประกันสังคมได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดนิทรรศการมุ่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจงานประกันสังคม เพื่อให้ลูกจ้างผู้ประกันตน และผู้ใช้แรงงานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการ ผู้ประกันตนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและบริการผู้ประกันตน รวมทั้งตรวจสอบการขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง รับแจ้งเรื่องบัตรประกันสังคม บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล และติดตามเรื่องการรับประโยชน์ทดแทน ส่วนทางด้านบริการทางการแพทย์ก็สามารถตรวจสุขภาพได้ฟรี จากหน่วยแพทย์ของโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม ซึ่งร่วมให้บริการ 2 แห่งด้วยกันได้แก่ โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลมิชชั่น นอกจากนั้น ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ลูกจ้างผู้ประกันตนได้ร่วมสนุกตอบปัญหาชิงรางวัลมากมาย จึงขอเชิญชวนผู้ใช้แรงงานทุกท่านไปร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติได้ที่คูหากระทรวงแรงงาน ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2548 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง
ศูนย์ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0 2956 2534 www.sso.go.th


ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM