ฝ่ายบุคคลมึนเมาขณะทำหน้าที่ : SIAMHRM.COM

ฝ่ายบุคคลมึนเมาขณะทำหน้าที่        ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างกำหนดไว้เฉพาะพนักงานที่มีหน้าที่จะต้องต้อนรับหรือบริการแขกเมื่อมีอาการมึนเมา นำของมึนเมาเข้ามาทำงานหรือดื่มของมึนเมาในเวลาทำงาน เป็นการกระทำผิดกรณีร้ายแรง โจทก์มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลไม่ใช่พนักงานที่มีหน้าที่ดังกล่าว แม้หากจะฟังได้ว่าโจทก์มีนห้าที่รับแขกที่มาติดต่อกับแผนกบุคคลก็ถือไม่ได้ว่าโจทก์มีหน้าที่ต้อนรับหรือบริการแขกโดยตรง การที่โจทก์กระทำผิดข้อบังคับนี้จึงมิใช่กรณีร้ายแรง
 
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2247/2525)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM