ละทิ้งหน้าที่ 15 นาทีไปกินข้าว : SIAMHRM.COM

ละทิ้งหน้าที่ 15 นาทีไปกินข้าว        ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ไปกินข้าวเป็นเวลา 15 นาที ไม่ปรากฏว่าเกิดความเสียหายแก่นายจ้าง ทั้งข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างก็ไม่ได้ระบุถึงกรณีละทิ้งหน้าที่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างอย่างร้ายแรง จึงถือไม่ได้ว่าลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นกรณีร้ายแรง
 
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 16802525)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM