ฉีกใบเตือน : SIAMHRM.COM

ฉีกใบเตือน 
        ใบเตือนฉบับที่มอบให้ลูกจ้างเป็นเพียงหนังสือแจ้งให้ลูกจ้างทราบว่ากระทำความผิดเท่านั้น การที่ลูกจ้างฉีกใบเตือนฉบับนั้นถือไม่ได้ว่าเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
 
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1458/2524)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM