ไม่เก็บค่าเช่าสินค้าตามหน้าที่ : SIAMHRM.COM

ไม่เก็บค่าเช่าสินค้าตามหน้าที่        โจทก์ทำหน้าที่หัวหน้างานคลังสินค้าของจำเลย นายจ้าง มีหน้าที่เก็บเงินค่าฝากเช่าจากลูกค้า โจทก์รู้ว่ายังมีสินค้าของลูกค้าเหลืออยู่ในห้องเย็นจำนวน 26 กระสอบ แต่โจทก์ไม่เก็บค่าฝากเช่าสินค้าตามหน้าที่ ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายต้องขาดรายได้ จากค่าฝากสินค้าที่เหลืออยู่ในห้องเย็น ส่วนลูกค้าย่อมได้รับประโยชน์ไม่ต้องเสียค่าฝากสินค้า พฤติกรรมของโจทก์เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับผู้อื่นอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่
 
 
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3556/2534)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM