สัญญาจ้างห้ามหารายได้จากที่อื่น : SIAMHRM.COM

สัญญาจ้างห้ามหารายได้จากที่อื่นสัญญาจ้างระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างมีข้อห้าม ไม่ให้ลูกจ้างทำงานหารายได้จากที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุมัติก่อน เว้นเสียแต่จะเป็นการรับจ้างนอกเวลาทำงานของบริษัทและไม่ขัดกับนโยบายของบริษัท เมื่อนโยบายของบริษัทซึ่งกำหนดว่า พนักงานควรหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายและข้อขัดแย้งขึ้นกับผลประโยชน์ของบริษัท เมื่อบริษัทนายจ้างประกอบกิจการปลูกและผลิตสับปะรดกระป๋อง ส่วนลูกจ้างรับจ้างเป็นผู้ควบคุมทั่วไประดับเอ การที่ลูกจ้างใช้เวลานอกทำงานไปรับจ้างทำบัญชีให้กับสมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนวัดประยูรวงศาวาส กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภเจริญก่อสร้าง ไม่เป็นการขัดผลประโยชน์ เพราะบุคคลภายนอกทั้งสองรายมิได้ค้าขายเกี่ยวกับการปลูกหรือผลิตสับปะรด กระป๋อง เข้าข้อยกเว้นที่ลูกจ้างทำได้โดยไม่ต้องอนุมัติ นายจ้างเลิกจ้างโดยเหตุนี้ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาและนอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับ จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
 
 
 
(คำพิพากษาฎีกาที่  1253/2526)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM