พักผ่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต : SIAMHRM.COM

พักผ่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเนื่องจากลูกจ้างหยุดพักผ่อนโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้จัดการ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับ  และอาจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายได้  จึงมิใช่เป็นการเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร  ถือไม่ได้ว่าเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม 
 
 
 
 
 (คำพิพากษาฎีกาที่  169/2527)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM