แจ้งเท็จในการสมัครงาน : SIAMHRM.COM

แจ้งเท็จในการสมัครงานลูกจ้างแจ้งข้อความในการสมัครงานว่า จบการศึกษาแผนกช่างไฟฟ้าเป็นการผิดกฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของนายจ้าง เช่นนี้ถือว่ากรณีร้ายแรงและส่อความไม่สุจริต เป็นเหตุให้เลิกจ้างได้ไม่ถือเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 
 
 
(คำพิพากษาฎีกาที่  2017/2527)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM