เห็นคนเล่นการพนันแล้วให้การไม่เห็น : SIAMHRM.COM

เห็นคนเล่นการพนันแล้วให้การไม่เห็นนายจ้างมีข้อบังคับว่า  “พนักงานต้องรักษาชื่อเสียง  มิให้ขึ้นชื่อว่าประพฤติชั่ว”  การที่กรรมการลูกจ้างเห็นคนอื่นเล่นการพนันแล้วให้การกับคณะกรรมการสอบสวนว่าไม่เห็น  ไม่ถือว่าเป็นการประพฤติชั่วตามข้อบังคับดังกล่าว  เพียงแต่เป็นเรื่องช่วยเหลือกันให้พ้นความรับผิดมากกว่า กรณีนี้ยังไม่เป็นความผิดตามข้อบังคับดังกล่าว
 
 
 (คำพิพากษาฎีกาที่ 2490/2525)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM