รับงานนอกใช้อุปกรณ์นายจ้าง : SIAMHRM.COM

รับงานนอกใช้อุปกรณ์นายจ้าง
        นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง เนื่องจากลูกจ้างรับงานนอกเข้ามาทำงานในระหว่างทำงาน โดยใช้อุปกรณ์ของนายจ้างอันได้แก่ พู่กัน และกระดาษ  ซึ่งเป็นการเบียดบังทั้งเวลาและทรัพย์สินของนายจ้าง โดยมิชอบต่อหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเอง  ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย การกระทำของลูกจ้างถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 

 

(คำพิพากษาฎีกาที่ 2621/2538)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM