หากลูกจ้างเสียชีวิตหรือสูญหายเนื่องจากการทำงาน ผู้มีสิทธิ/ทายาทจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง : SIAMHRM.COM

หากลูกจ้างเสียชีวิตหรือสูญหายเนื่องจากการทำงาน ผู้มีสิทธิ/ทายาทจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง            ได้รับค่าทำศพเป็นเงินจำนวน 100 เท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน (17,500 บาท) และค่าทดแทนอีกร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน เป็นเวลา 8 ปี
 
 
 
 
 
ที่มา : วารสารประกันสังคม

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM