วันแต่งตั้งกับวันเลิกจ้างวันเดียวกัน : SIAMHRM.COM

วันแต่งตั้งกับวันเลิกจ้างวันเดียวกัน


    เดิมสหาภาพแรงงานเหล็กและโหละแห่งประเทศไทย ตั้งกรรมการลูกจ้างไว้  7 คน ต่อมากรรมการลูกจ้างได้ออกไป 4 คน  สหภาพแรงงานฯ แต่งตั้งใหม่ 1 คน และในวันที่5 มกราคม 2526 สหภาพแรงงานฯ ได้แต่งตั้งโจทก์ ทั้งสามเป็นกรรมการลูกจ้าง วันเดียวกันนั้นจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2526 ดังนั้นในวันที่ 5 มกราคม 2526 โจทก์ทั้งสามยังเป็นลูกจ้างของจำเลยและมีสหภาพเป็นกรรมการลูกจ้าง การเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามต้องได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานเสียก่อน จำเลยเลิกจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาตศาลแรงงานจึงมิชอบ  (คำพิพากษาฎีกาที่ 2680/2526)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM