เกร็ดความรู้ กฎหมายแรงงาน (1) : SIAMHRM.COM

เกร็ดความรู้ กฎหมายแรงงาน (1)
คอลัมน์ เอชอาร์คอร์เนอร์
โดย ธำรงศักด์ คงคาสวัสด์ http://tamrongsakk.blogspot.com


องค์กรมีกฎระเบียบ ประเทศชาติ

ก็ต้องมีกฎหมาย ถ้าใครจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายแล้วทำผิดกฎหมายก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ วันนี้ผมจะพาท่านมาสู่เรื่องของกฎหมายแรงงาน ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายใกล้ตัวของคนทำงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง, พนักงาน ไปจนกระทั่งผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการที่ควรรู้แล้วก็ควรจะปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลังวันนี้เรามาลองทดสอบความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงานกันดูไหมครับ ว่าท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน เรามาเริ่มกันเลยนะครับ

ให้ท่านอ่านข้อความแต่ละข้อแล้ว

กาเครื่องหมาย "ถูก" หน้าข้อที่ท่าน

คิดว่าถูก และกาเครื่องหมาย "ผิด" หน้าข้อที่ท่านคิดว่าผิด

1.เมื่อรับผู้สมัครงานเข้าทำงาน ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตาม บริษัทสามารถแจ้งให้พนักงานใหม่วางเงินค้ำประกันความเสียหาย ถ้าพนักงานหาเงินค้ำประกันไม่ได้ก็ให้หาคนค้ำประกันการทำงานแทน

2.ตามกฎหมายแรงงานกำหนดให้บริษัทสามารถทดลองงานพนักงานเข้าใหม่ได้ไม่เกิน 120 วัน

3.หากพนักงานทดลองงานทำงานไม่เป็นที่น่าพอใจ และอายุงานยังไม่เกิน 120 วัน บริษัทสามารถเลิกจ้างพนักงานทดลองงานได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า

4.หากบริษัทเลิกจ้างพนักงาน บริษัทจะต้องจ่ายค่าจ้าง, ค่าล่วงเวลา, ค่าทำงานในวันหยุด, ค่าล่วงเวลาในวันหยุดภายใน 7 วันนับแต่วันที่บอกเลิกจ้าง

5.หากบริษัททำสัญญาจ้างพนักงานชั่วคราวแบบมีระยะเวลาครั้งละ 1 ปี โดยจะต่อสัญญาหรือไม่ตามผลงาน หากพนักงานผลงานไม่ดี บริษัทสามารถไม่ต่อสัญญา และเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวล่วงหน้า เพราะเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้าง

6.พนักงานมีสิทธิ์ลาป่วยได้ไม่เกิน 30 วันทำงาน

7.พนักงาน outsource ไม่มีสิทธิ์หยุดพักผ่อนประจำปี

8.บริษัทมีกำหนดจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือน บริษัทแจ้งเลิกจ้างพนักงานเนื่องจากผลงานไม่ดีในวันที่ 1 กรกฎาคม โดยไม่ต้องมาทำงานในวันที่ 2 กรกฎาคมเป็นต้นไป บริษัทจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 1 เดือนตามกฎหมาย

9.พนักงานจะลาออกได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติตามระเบียบบริษัทเสียก่อน

ถ้าบริษัทยังไม่อนุมัติแล้วพนักงานไม่มาทำงานในวันที่ระบุในใบลาออก จะถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถ้าเกินกว่า 3 วัน บริษัทสามารถเลิกจ้างพนักงานดังกล่าวโดยไม่จ่ายค่าจ้างได้

10.วันเพ็ญได้รับเงินเดือน 12,000 บาท ได้รับค่าภาษาเดือนละ 3,000 บาท เนื่องจากเป็นเลขานุการต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน ค่าล่วงเวลาของวันเพ็ญจะคิดจากฐานเงินเดือน 12,000 บาท ส่วนค่าภาษาไม่ต้องนำมารวม เพราะค่าภาษาไม่ใช่เงินเดือน

รอเฉลยคราวหน้านะครับ

 

ที่มา : prachachat.net


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM