สถิติข้อพิพาทแรงงานคนงานประท้วงน้อยลง : SIAMHRM.COM

สถิติข้อพิพาทแรงงานคนงานประท้วงน้อยลง
นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2555 หรือในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2554 คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-27 ธันวาคม 2554 พบว่ามีการชุมนุมทั้งสิ้น 29 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นการชุมนุมเพื่อกดดันการเจรจาข้อเรียกร้อง และเรียกร้องค่าชดเชยกรณีนายจ้างปิดกิจการ โดยเกิดขึ้นในพื้นที่ จ.ชลบุรี 11 ครั้ง จ.สมุทรปราการ 9 ครั้ง จ.ปทุมธานี 2 ครั้ง จ.ฉะเชิงเทรา 2 ครั้ง จ.ระยอง 1 ครั้ง และ จ.ลำพูน 1 ครั้ง

การชุมนุมดังกล่าวเป็นการผละงาน 6 ครั้ง โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินโบนัสทั้งหมด และเกิดขึ้นในพื้นที่ จ.ชลบุรี 3 ครั้ง จ.สมุทรปราการ จ.ระยอง และ จ.ลำพูน จังหวัดละ 1 ครั้ง การชุมนุมและการผละงานที่เกิดขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 นั้น พบว่ามีจำนวนลดลงจากช่วงเวลา เดียวกันของปีที่ผ่านมา (2553)

"ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจในระบบแรงงานสัมพันธ์ เป็นอย่างดี ประกอบกับสำนักแรงงานสัมพันธ์ ได้ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จึงสามารถเจรจายุติปัญหาได้บนพื้นฐานของความเข้าใจกัน แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ด้วยก็ตาม" อธิบดี กสร.กล่าว

สำหรับสถานการณ์การชุมนุมของผู้ใช้แรงงาน ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2553 (1 ต.ค.-27 ธ.ค. 2553) พบว่ามีการชุมนุมทั้งสิ้น 43 ครั้ง มีการผละงาน 26 ครั้ง โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินโบนัส 17 ครั้ง และส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ. พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพฯ

"เมื่อเทียบกับปี 2553 จะเห็นได้ชัดเจนว่า ในปี 2554 มีการชุมนุมลดลง จาก 43 ครั้งในปีที่แล้ว ลดลงเหลือ 29 ครั้งในปีนี้" นายอาทิตย์กล่าว

ทั้งนี้ มีการรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ในภาพรวม ของช่วงไตรมาสสุดท้ายของ 2 ปีที่ผ่านมา คือ 2553-2554 มี 6 ข้อ คือ 1.การเรียกร้อง พบว่าในปี 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 215 แห่ง มีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 142,073 คน ขณะที่ปี 2554 มีจำนวน 276 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 141,411 คน

2.ข้อพิพาทแรงงาน ในปี 2553 มีจำนวน 41 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 42,696 คน ส่วนปี 2554 มีจำนวน 69 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 27,986 คน

3.ข้อขัดแย้ง ปี 2553 มีจำนวน 68 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 49,205 คน และในปี 2554 มีจำนวน 93 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 49,243 คน

4.การผละงาน ปี 2553 มีจำนวน 26 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 8,364 คน ปี 2554 มีจำนวน 6 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 1,186 คน

5.การนัดหยุดงาน ปี 2553 มีจำนวน 1 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 998 คน ปี 2554 มีจำนวน 1 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 250 คน

6.การปิดงาน ปี 2553 มีจำนวน 1 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 38 คน ส่วนปี 2554 มีจำนวน 2 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 1,443 คน โดยทั้งหมดนี้มีการจดทะเบียนข้อตกลงฯ และสิทธิประโยชน์ในปี 2553 จำนวน 199 ฉบับ คิดเป็นสิทธิประโยชน์จำนวน 8.9 พันล้านบาท

ขณะที่ปี 2554 มีการจดทะเบียนข้อตกลงฯ และสิทธิประโยชน์จำนวน 248 ฉบับ คิดเป็นเงินสิทธิประโยชน์จำนวน 3.2 พันล้านบาท.

(ไทยโพสต์, 9-1-2555)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM