ตีความค่าโอนสปส.เข้าบัตรทอง : SIAMHRM.COM

ตีความค่าโอนสปส.เข้าบัตรทอง
สปส.-สปสช.ตกลงกันไม่ได้เรื่องเงินค่าบริการรักษาพยาบาล หากโอนผู้ประกันตน 9 ล้านคน เข้าระบบบัตรทอง เห็นพ้องยื่นกฤษฎีกาตีความว่า สปส.ต้องจ่ายเงิน 2.3 หมื่นล้านบาทให้ สปสช.หรือไม่
เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมระหว่างผู้แทนสำนักงานประกันสังคม (สปส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เกี่ยวกับมาตรา 10 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการขยายบริการสาธารณสุขไปยังผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการ สปสช. กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติยื่นเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความใน 2 ประเด็นคือ 1.กรณีที่หากมีการโอนผู้ประกันตนมาอยู่ในการดูแลของ สปสช. ทาง สปส.ต้องจ่ายเงินค่าจัดบริการทางการแพทย์ให้ สปสช.เป็นจำนวน 2.3 หมื่นล้านบาท เป็นเวลา 3 ปีหรือไม่ ถ้าหากจ่ายจะต้องจ่ายเต็มจำนวน ซึ่งเป็นเงินสมทบที่ประกอบด้วยเงินส่วนที่ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐจ่ายสมทบหรือไม่ หรือจ่ายเฉพาะส่วนที่รัฐร่วมสมทบเท่านั้น และหาก สปส.ไม่ต้องจ่าย รัฐต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือไม่
2.กรณีของแรงงานต่างด้าวที่ได้ใบอนุญาตทำงานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายกว่า 1 แสนคน จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร เนื่องจากขณะนี้แรงงานต่างด้าวได้สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคม แต่การบริการรักษาพยาบาลของ สปสช.จำกัดสิทธิให้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
"ประเด็นเหล่านี้ ฝ่ายกฎหมายของทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องเขียนคำถามร่วมกัน โดย สปสช.เป็นฝ่ายยื่นเรื่องระหว่างที่ยังรอคำตอบจากกฤษฎีกา ทั้ง 2 หน่วยงานจะต้องประชุมร่วมกันเดือนเว้นเดือน" นพ.วิชัยกล่าว
นพ.วิชัยกล่าวอีกว่า สาเหตุที่ต้องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ เนื่องจากว่าทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงเรื่องเงินกันได้ โดย สปสช.ยื่นข้อเสนอว่าจะรับให้บริการผู้ประกันตนกว่า 9 ล้านคน แต่ สปส.ต้องจ่ายเงินค่ารายหัวในอัตราเทียบเท่ากับค่าเหมาจ่ายรายหัวที่ สปส.กำหนดในปัจจุบัน รวมแล้วตกปีละ 2.3 หมื่นล้านบาท ติดต่อกัน 3 ปี แต่ สปส.แย้งว่าเมื่อ สปสช.ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายแล้ว จึงไม่ควรต้องเก็บเงินจากผู้ประกันตนด้วย  เพราะหากมีการเก็บเงินก็จะทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมและเลือกปฏิบัติระหว่างประชาชนสองกลุ่ม.

 

ที่มา : thaipost.net


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM