เกล็ดความรู้ เช็คช่วยชาติ ตามกฎหมายประกันสังคม : SIAMHRM.COM

เกล็ดความรู้ เช็คช่วยชาติ ตามกฎหมายประกันสังคม


 

ตามกฎหมายประกันสังคม

  • กำหนดให้นายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้กับลูกจ้างให้ครบทุกคนและนำส่งเงินสมทบกับสำนักงานประกันสังคมโดยคำนวณจากฐานค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตามความเป็นจริง
  • ซึ่งกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดและต่ำสุดที่นำมาคำนวณเงินสมทบคือ สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท และเงินค่าจ้างขั้นต่ำคือ ไม่ต่ำกว่า 1,650 บาท
  • ดังนั้นเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสำหรับลูกจ้าง แต่ละคนในแต่ละเดือน สูงสุด 750 บาท และต่ำสุด 83 บาท  

สำนักงานประกันสังคม ขอความร่วมมือนายจ้างและสถานประกอบการต่างๆ

  • ให้แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้กับลูกจ้างให้ครบทุกคน และนำส่งเงินสมทบให้กับลูกจ้างโดยคำนวณจากฐานค่าจ้างที่ได้รับตามความเป็นจริง
  • หากนายจ้างนำส่งเงินสมทบไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงจะมีความผิดตามกฎหมายซึ่งมีบทลงโทษคือ
    จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM