ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานใหม่ : SIAMHRM.COM

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานใหม่
ควรวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งนั้น โดยใช้มาตรฐานเดียวกับพนักงานที

ควรวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งนั้น โดยใช้มาตรฐานเดียวกับพนักงานที่ทำงานในตำแหน่งนั้นมานานแล้วหรือไม่?

ควรอย่างยิ่ง

เอาล่ะคนที่ใหม่ต่อตำแหน่งงานใดๆ ก็ตาม ส่วนใหญ่จะไม่สามารถทำงานที่ว่าได้ดีเท่ากับคนที่ทำงานนั้นมา 2 - 3 ปีแล้ว แต่ถ้าผู้จัดการพยายามชดเชยประสบการณ์ส่วนที่ขาดไปของพนักงานใหม่ ด้วยการให้คะแนนในการประเมินสูงเกินความเป็นจริง

บ่อยครั้งที่ผู้จัดการมักจะใจอ่อนและทำให้ผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังนั้นกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ (ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น พนักงานยังขาดประสบการณ์) แต่ว่าการประเมินพนักงานสูงกว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าพนักงานยังไม่คุ้นกับงานนั้น
มักเป็นสิ่งที่ผิดพลาดและนำไปสู่ความเสียหายอื่นๆ ในอนาคต

ตัวอย่างเช่น ถึงแม้พนักงานจะรู้ตัวว่าผลการปฏิบัติงานของ ตนเองนั้นยังไม่ถึงระดับที่น่าพอใจ แต่ถ้าผู้จัดการประเมินว่าผลการปฏิบัติงานของเขาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ พนักงานก็จะคิดว่าผู้จัดการของเขามีมาตรฐานในการทำงานที่ต่ำ นอกจากนี้ถึงแม้ผู้จัดการจะพยายามให้เหตุผลประกอบการประเมินว่า เขามั่นใจว่าทันทีที่ลูกน้องมีประสบการณ์มากขึ้น ผลการปฏิบัติงานของลูกน้องก็จะดีขึ้นจนถึงระดับที่น่าพอใจ แต่พนักงานคนนั้นก็อาจยังเชื่อว่าในอนาคตเจ้านายคนนี้คงจะหาข้อแก้ต่างให้ตนเมื่อเกิดปัญหาอื่นด้วย

และที่แย่ไปกว่านั้นก็คือ ถ้าพนักงานเชื่อถือในการประเมินของผู้จัดการ ที่บอกว่าผลการปฏิบัติงานของเขาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ (ทั้งที่จริงๆ แล้วมันยังไม่น่าพอใจ) มันก็เท่ากับว่าผู้จัดการกำลังให้สิ่งรั้ง (ไม่ใช่สิ่งเร้า) แก่พนักงานอันจะทำให้พนักงานคนนั้นไม่มีการปรับปรุงการทำงานของตน

เคล็ดลับ

แบบประเมินฯ ส่วนใหญ่จะมีทั้งส่วนที่เป็นการให้ค่าคะแนน/ ค่าการประเมิน และส่วนที่เป็นความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ประเมิน ซึ่งส่วนนี้แหล่ะที่ผู้จัดการควรใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับผลการปฏิบัติของพนักงาน ตัวอย่างเช่น “แม้ว่าสมรจะเพิ่งทำงานในตำแหน่งนี้ได้เพียง 4 เดือน เธอก็สามารถปฏิบัติงานได้ในระดับที่คนส่วนใหญ่ที่มีประสบการณ์นานเท่านี้คงไม่สามารถทำได้ ถึงแม้ว่าคะแนนผลการปฏิบัติงานของเธอจะแสดงว่าเธอยังไม่มีความเชี่ยวชาญในงานนัก แต่ความพยายามและผลงานของเธอในปัจจุบันก็ชี้ให้เห็นว่าเธอจะทำงานได้ถึงระดับที่น่าพอใจในไม่ช้า”

จากหนังสือ “กะเทาะระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน”
โดย ยุดา รักไทย

 ที่มา : bloggang.com


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM