สปส.แจงสิทธิ์รับเงินกองทุนเงินทดแทน : SIAMHRM.COM

สปส.แจงสิทธิ์รับเงินกองทุนเงินทดแทน
สปส.แจงสิทธิ์รับเงินกองทุนเงินทดแทน

นายสิทธิพล รัตนากร รองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีลูกจ้างผู้ประกันตนซึ่งได้อยู่กินฉันท์สามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส เมื่อลูกจ้างผู้ประกันตนเสียชีวิต ทำให้ผู้มีสิทธิ์รับประโยชน์จากประกันสังคมไม่ได้รับความสะดวกในการรับสิทธิ์ เนื่องจากมีขั้นตอนการตรวจสอบในการพิจารณาการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน หรือ เงินทดแทน ให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับประโยชน์ซึ่งมิได้จดทะเบียนสมรสให้ถูกต้อง

ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ลูกจ้างผู้ประกันตนที่อยู่กินฉันท์สามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้ดำเนินการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม และเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน

นอกจากนี้ในส่วนของการให้ความคุ้มครองลูกจ้างต่างด้าวที่เข้าประเทศถูกต้องตามกฎหมาย หากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากทำงานให้นายจ้าง สามารถรับสิทธิกองทุนเงินทดแทนได้ กรณีลูกจ้างต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายไม่มีเอกสารแสดงสถานะบุคคล หากเจ็บป่วยนายจ้างต้องจ่ายค่ารักษาเอง ดังนั้น จึงขอให้นายจ้างขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของแรงงานต่างด้าวและของนายจ้างเอง

หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนเงินทดแทน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2956-2725-7 หรือศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม 1506 ติดต่อทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.

โดย บ้านเมืองออนไลน์


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM