สปส.แนะลูกจ้าง ผู้ประกันตนจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายหากเสียชีวิต คู่สมรสรับสิทธิไร้ปัญหา : SIAMHRM.COM

สปส.แนะลูกจ้าง ผู้ประกันตนจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายหากเสียชีวิต คู่สมรสรับสิทธิไร้ปัญหา


เลขที่ :
วันที่ประกาศ : 16/6/2551

 

           นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าปัจจุบันมีลูกจ้างผู้ประกันตนซึ่งได้อยู่กินฉันท์สามีภรรยา โดยมิได้จดทะเบียนสมรส  เมื่อลูกจ้าง     ผู้ประกันตนเสียชีวิต ทำให้ผู้มีสิทธิรับประโยชน์จากประกันสังคมไม่ได้รับความสะดวก ในการรับสิทธิ เนื่องจากมีขั้นตอนการตรวจสอบในการพิจารณาการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน หรือเงินทดแทน ให้แก่ผู้มีสิทธิรับประโยชน์ซึ่งมิได้จดทะเบียนสมรสให้ถูกต้อง ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ลูกจ้างผู้ประกันตนที่อยู่กินฉันท์สามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ดำเนินการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม และเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน 
          หากลูกจ้างผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือโทร 1506 ติดต่อระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น.
                               ............................................................................... 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM