วิธีการสัมภาษณ์เพื่อการจ้างงานที่เป็นที่นิยมใช้กันโดย ทั่วๆ ไป : SIAMHRM.COM

วิธีการสัมภาษณ์เพื่อการจ้างงานที่เป็นที่นิยมใช้กันโดย ทั่วๆ ไปวิธีการสัมภาษณ์เพื่อการจ้างงานที่เป็นที่นิยมใช้กันโดย ทั่วๆ ไป ในหน่วงงาน มี 3 วิธี ได้แก่
 
1. การสัมภาษณ์แบบเดี่ยวหรือตัวต่อตัว (One-on-one interview)
     การสัมภาษณ์แบบเดี่ยวหรือตัวต่อตัว หมายถึงผู้สมัครครั้งละ 1 คน รับการสัมภาษณ์จากผู้สัมภาษณ์ทีละคน
 
 
2. การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group interview)
     การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม หมายถึงผู้สมัครหลายคน รับการสัมภาษณ์จากผู้สัมภาษณ์ทีละ 1 คน หรือ มากกว่า 1 คน
 
 
3. การสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ (Board interview)
    การสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ หมายถึง ผู้สมัคร 1 คน รับการสัมภาษณ์จากผู้สัมภาษณ์ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของบริษัทซึ่งมีจำนวนมากกว่า 1 คน
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM