จะนำใบกำหนดหน้าที่งานไปใช้ในงานสรรหาพนักงานใหม่อย่างไร ? : SIAMHRM.COM

จะนำใบกำหนดหน้าที่งานไปใช้ในงานสรรหาพนักงานใหม่อย่างไร ?        ขั้นตอนในการนำเอาคุณสมบัติในใบกำหนดหน้าที่งานมาใช้ในการออกแบบเครื่องมือการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร มีดังนี้
 
1. คุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อการสรรหา
 
   ขั้นตอนนี้เป็นการจัดทำข้อมูลเพื่อการโฆษณารับสมัคร ควรเขียนเป็นข้อมูลไว้ก่อนว่าควรจะลงโฆษณาด้วยข้อความแบบใด เช่น
 
2. การออกแบบเครื่องมือการคัดเลือก
 
    ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะแปลงคุณสมบัติโดยเฉพาะเรื่องความสามารถไปสู่เครื่อง90ความสามารถไปสู่เครื่องมือที่จะใช้ในการคัดเลือกบุคลากร และวิธีการในการคัดเลือกก็มีหลายแบบ เช่น
 
    ดังนั้น เราจึงต้องนำเอาคุณสมบัติที่ต้องการมาเลือกเครื่องมือในการคัดเลือกก่อน แล้วจึงค่อยไปกำหนดวิธีการในการคัดเลือกในแต่ละเครื่องมือต่อไป เช่น
 
 
 
 
 
 
 

 
อ้างอิงจาก : หนังสือเทคนิคการจัดทำ  Job Description บนพื้นฐานของ Competency และ KPI
 
 โดยคุณ ณรงค์วิทย์  แสนทอง
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM