กรณีศึกษาของญี่ปุ่น เรื่องระบบอัตราตามชิ้นงาน กรณีที่ 3 : ใช้จำนวนหน่วยที่ผลิตเป็นฐาน : SIAMHRM.COM

กรณีศึกษาของญี่ปุ่น เรื่องระบบอัตราตามชิ้นงาน กรณีที่ 3 : ใช้จำนวนหน่วยที่ผลิตเป็นฐาน
    กรณีศึกษาของญี่ปุ่น เรื่องระบบอัตราตามชิ้นงาน 

 กรณีที่ 3 :   ใช้จำนวนหน่วยที่ผลิตเป็นฐาน

 

 
บริษัท 3  ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์เคมีและมีพนักงาน 330 คน  สิ่งที่ไม่เหมือนกับบริษัท 1 บริษัท 2 (ตัวอย่างกรณี ศึกษาที่ 1 และที่ 2)  ก็คือ บริษัท 3 ไม่ได้คิดอัตราส่วนของผลผลิตทั้งหมดหรือมูลค่ายอดขาย ซึ่งควรจะนำมาแบ่งให้พนักงานทุกคน จำนวนโบนัสในบริษัท 3 ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยที่ผลิตได้ในหนึ่งเดือน  ถ้าจำนวนที่ผลิตได้มากกว่าปริมาณการผลิตที่ตั้งเป้าไว้ก็จะมีการจ่ายโบนัส  บริษัทไม่ได้คิดอกมาว่าควรให้จำนวนโบนัสทั้งหมดเท่าไร ในระดับโรงงานก่อนที่จะแบ่งกระจายให้พนักงานทั้งหมด ถ้าสินค้าผลิตได้มากขึ้น  เมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตตามกำหนด  บุคลากรฝ่ายผลิตทั้งหมดมีสิทธิจะได้รับโบนัส โบนัสของคนงานแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับเงินเดือนพื้นฐาน  ผลงานและอัตราการมาทำงานซึ่งหมายความว่า ถ้ามีเงินเดือนพื้นฐานสูงกว่า ผลงานดีกว่า  และอัตราการมาทำงานสูงกว่า ก็ย่อมจะได้โบนัสสูงกว่า  สูตรในการคำนวณหาจำนวนโบนัสสำหรับคนงานแต่ละคนมีดังต่อไปนี้
 
 
 
 
โปรดสังเกตว่าผลผลิตนับเป็นหน่วยจริง ตามสูตรข้างต้น  วัตถุประสงค์ของระบบโบนัสดังกล่าวก็เพื่อกระตุ้นให้มีการเพิ่มปริมาณการผลิต  บริษัท 3 ไม่ได้ใช้สูตรที่ใช้มูลค่าผลผลิตเป็นฐาน  เพราะค่านี้จะขึ้นลงเดือนต่อเดือน ดังนั้น บริษัทจึงรู้สึกว่าสูตรที่ใช้จำนวนหน่วยผลิตเป็นฐาน จะเป็นธรรมกับลูกจ้างมากกว่า จุดสำคัญจุดหนึ่งของบริษัทนี้ก็คือ มีการประเมินผลงานของลูกจ้างเป็นรายเดือน  อย่างไรก็ตามเราไม่มีรายละเอียดว่าการประเมินผลรายเดือนนี้กระทำกันอย่างไร  และเราไม่รู้ว่าต้องมีพนักงานในฝ่ายบริหารเท่าไรจึงเพียงพอสำหรับการประเมินผลรายเดือน
 
ข้อคิดเห็นอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับระบบโบนัสนี้คือ บริษัทไม่สามารถควบคุมจำนวนโบนัสที่สามารถจ่ายได้มากนัก เนื่องจากยอดทั้งหมดไม่สามารถหาได้ตั้งแต่แรก บริษัทจะทราบจำนวนโบนัสทั้งหมดที่ต้องจ่ายต่อเดือน หลังจากที่ได้รวมจำนวนโบนัสทั้งหมดของแต่ละคนเข้าด้วยกันแล้ว นี่เป็นสิ่งที่แตกต่างจากบริษัท 1 และบริษัท 2  ซึ่งหายอดโบนัสไว้ก่อนแล้ว จึงแบ่งกระจายยอดทีหลัง
 
 
 
 
ค่าจ้างและสวัสดิการยืดหยุ่น
 
โดยคุณ  : ธัญญา  ผลอนันต์
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM