วิธีคำนวณอัตราการจ่ายค่าจ้างจูงใจ : SIAMHRM.COM

วิธีคำนวณอัตราการจ่ายค่าจ้างจูงใจ


    
วิธีคำนวณอัตราการจ่ายค่าจ้างจูงใจ
 
ถึงแม้ว่าการกำหนดเวลามาตรฐานจะได้มีการกำหนดเป็นเวลาที่ต้องการเพื่อการทำงานหนึ่งให้สำเร็จก็ตาม เวลามาตรฐานดังกล่าวก็ยังหาใช่เป็นตัวกำหนดอัตราค่าจ้างแบบจูงใจโดยตรงไม่ อัตราการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจที่ถูกต้องควรจะยึดถือตามอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง ซึ่งในที่สุดก็จะกลายเป็นเกณฑ์การจ่ายสำหรับการทำงานนั้นๆ และที่ได้นำเอาระบบการจ่ายแบบจูงใจมาใช้ควบคู่อยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าเวลามาตรฐานของการผลิตงานชิ้นหนึ่ง ในงานหนึ่งที่มีการจ่ายอัตราค่าจ้างในอัตรา 4.50 บาทต่อชั่วโมง  ซึ่งเวลามาตรฐานนั้นคำนวณออกมาได้เป็น 10 นาที อัตรารายชั่วโมงก็จะเป็น 75 สตางค์ต่อ 1 หนึ่งหน่วย ซึ่งการคำนวณอัตรารายชิ้นจะคำนวณด้วยวิธีนี้คือ

ที่มา : รองศาสตราจารย์  ธงชัย สันติวงษ์


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM