วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งาน : SIAMHRM.COM

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งาน               วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งาน
 
 
 
 
                1. เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้เพียงพอกับงาน
 
                2. เพื่อจัดโครงการฝึกอบรม
 
                3. เพื่อการบริหารค่าตอบแทน
 
                4. เพื่อการโอนย้ายหรือการเลื่อนตำแหน่ง
 
                5. เพื่อการพิจารณาคำร้องทุกข์
 
                6. เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงาน
 
                7. เพื่อปรับปรุงมาตรฐานหรือผลผลิตในการทำงานและการวางแผนขององค์การ

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM