สวัสดิการบริการ ( Employee Services ) : SIAMHRM.COM

สวัสดิการบริการ ( Employee Services )สวัสดิการบริการ ( Employee Services )
 
 
 
สวัสดิการบริการนี้จะมีมากชนิดที่สุด แต่ละองค์การสามารถจัดหาได้มากหรือน้อยได้ตามความเหมาะสมขององค์การ บริการเหล่านี้เช่น  
 
-   เครดิตยูเนียน ( Credit unions )
 
-  โบนัสปีใหม่หรือตรุษจีน ( New year’s bonus )
 
-  อาหารกลางวันหรือเย็น ( Food service )
 
-  เสื้อทำงาน ( Career clothing )
 
-  การให้คำปรึกษาหารือ ( Counseling )
 
-  รถรับส่ง ( Transportation )
 
-  ที่จอดรถ ( Parking )
 
-  สวัสดิการรับเลี้ยงเด็ก ( Child care )
 
-  สิทธิในการซื้อสินค้าและบริการในราคาพนักงาน ( Merchandise purchasing )
 
-  เงินกู้ฉุกเฉิน ( Emergency loan )
 
-  รถประจำตำแหน่ง ( Company car )
 
-  บริการเพื่อสุขภาพ ( Fitness and wellness programs )   เป็นต้น
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM