กฎหมายแรงงาน : วันลาเพื่อทำหมันและลาเนื่องจากการทำหมัน : SIAMHRM.COM

กฎหมายแรงงาน : วันลาเพื่อทำหมันและลาเนื่องจากการทำหมันกฎหมายแรงงาน : วันลาเพื่อทำหมันและลาเนื่องจากการทำหมัน
 
มาตรา 33  ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อทำหมันได้และมีสิทธิลาเนื่องจากการทำหมันตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกำหนดและออกใบรับรอง
 
 
การลาตามบทบัญญัติข้างต้นมี 25 ประเภทคือ ลาเพื่อทำหมัน และลาเนื่องจากการทำหมัน
 
การทำหมัน หมายถึง การกระทำให้ลูกจ้างชายหรือหญิงไม่มีบุตรด้วยวิธีการต่างๆที่กระทำต่อร่างกาย อาจจะด้วยการตัดหรือผูกอวัยวะส่วนที่จะทำให้เกิดบุตรขึ้นมา ส่วนการคุมกำเนิดทั้งหลายไม่ใช่การทำหมัน สำหรับจำนวนวันที่ลานั้นกฎหมายไม่ได้ระบุระยะเวลาไว้แน่ชัด แต่ให้เป็นไปตามที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกำหนดและออกใบรับรอง ปกติแล้วการทำหมันจะใช้ระยะเวลาไม่นานนัก แต่แพทย์จะรับรองให้พักหลังจากการทำหมันสองถึงสามวัน สำหรับค่าจ้างในระหว่างที่ลูกจ้างลาเพื่อทำหมันหรือลาเนื่องจากการทำหมัน มาตรา 57 วรรคสอง กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานหรือเสมือนหนึ่งว่าลุกจ้างมาทำงานตามปกติโดยไม่ได้ลา

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM