แบบฟอร์มใบกำหนดหน้าที่งานควรมีอะไรบ้าง ?? : SIAMHRM.COM

แบบฟอร์มใบกำหนดหน้าที่งานควรมีอะไรบ้าง ??    สิ่งแรกที่ต้องดำเนินการก่อนที่จะออกแบบใบกำหนดหน้าที่งาน  คือ ต้องกำหนดก่อนว่าใบกำหนดหน้าที่งานจะต้องตอบคำถามอะไรได้บ้าง  ซึ่งใบกำหนดหน้าที่งานที่ดีต้องสามารถตอบคำถามดังต่อไปนี้ได้
 
1.   ตำแหน่งนี้ คือตำแหน่งอะไร  อยู่หน่วยงานไหน
 
2.   ทำไมองค์กรต้องมีตำแหน่งงานนี้
 
3.   ตำแหน่งงานนี้มีหน้าที่หลักอะไรบ้าง
 
4.   องค์กรคาดหวังอะไรจากตำแหน่งงานนี้
 
5.   งานตำแหน่งนี้ยากตรงไหน
 
6.   สายการบังคับบัญชาเป็นอย่างไร
 
7.   มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานใดบ้าง
 
8.   คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้มีอะไรบ้าง
 
        เมื่อกำหนดสิ่งที่ต้องการจากใบกำหนดหน้าที่งานแล้ว  ให้นำคำถามไปออกแบบเป็นหัวข้อที่จะเขียนในใบกำหนดหน้าที่งาน  ดังนี้

 

    ขั้นตอนต่อไป คือ  นำหัวข้อที่แปลงออกมาจากคำถามแล้ว  มาลองใสในแบบฟอร์มใบกำหนดหน้าที่งาน   ซึ่งแบบฟอร์มฯ  สามารถออกแบบได้ตามเห็นสมควร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อ้างอิงจาก : หนังสือเทคนิคการจัดทำ  Job Description บนพื้นฐานของ Competency และ KPI
โดยคุณ ณรงค์วิทย์  แสนทอง

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM