10 กลเม็ดเพื่อสร้างการให้เกียรติและความมีอัธยาศัยไมตรีในที่ทำงาน | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR, 10 กลเม็ดเพื่อสร้างการให้เกียรติและความมีอัธยาศัยไมตรีในที่ทำงาน

10 กลเม็ดเพื่อสร้างการให้เกียรติและความมีอัธยาศัยไมตรีในที่ทำงานสถานที่ทำงานเป็นภาพสะท้อนสังคมโดยรวม ทุกวันนี้เราเห็นลักษณะนิสัยต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการขาดการให้เกียรติและความมีอัธยาศัยไมตรี ทั้งในและนอกสถานที่ทำงาน ผลจากการศึกษาและการสำรวจความคิดเห็นบ่งชี้ว่า ชาวอเมริกันมองว่าความไม่สุภาพเป็นปัญหารุนแรงที่นับวันยิ่งเลวร้ายมากขึ้น ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งหนึ่งพบว่า 60% ของพนักงานเชื่อว่า ลักษณะนิสัยหงุดหงิดขี้รำคาญของเพื่อนร่วมงานส่งผลแง่ลบต่อสถานที่ทำงาน และผลก็คือ 40% รายงานว่ากำลังมองหางานใหม่ ทั้งผลการศึกษานี้และอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่า การไม่ให้เกียรติและความไม่สุภาพบั่นทอนอัตราผลผลิต ส่งผลแง่ลบต่อรายได้รวมของบริษัทและเศรษฐกิจทั้งหมดด้วย
หากพนักงานแต่ละคนพัฒนาการตระหนักรู้ถึงลักษณะนิสัยให้เกียรติผู้อื่นและทักษะที่จำเป็น ก็พอจะคาดหมายได้ว่า พวกเขาจะทำหน้าที่เสมือนเป็นบุคคลต้นแบบ และลักษณะนิสัยเหล่านี้จะแพร่ขยายไปทั่วทั้งสถานที่ทำงาน รวมถึงสังคมภายนอกด้วย
ต่อไปนี้กลเม็ดเคล็ดลับ 10 ประการเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว:
  • ก่อนทำสิ่งใด ให้พิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้อื่นจากคำพูดและการกระทำของคุณ
  • สร้างสภาพแวดล้อมที่ทำงานให้เป็นของทุกคน ด้วยการเพียงแค่จดจำ ให้เกียรติความแตกต่างและความสามารถของแต่ละบุคคล ก็จะทำให้องค์กรของคุณตระหนักถึงศักยภาพที่เกิดจากการแสดงออกเช่นนี้อย่างเต็มที่แล้ว
  • เตือนตนเองแสดงการให้เกียรติผ่านการสื่อสารทั้งหมดที่ทำ ทั้งในคำพูด ภาษากายและการรับฟัง
  • รู้จัก “จุดเดือด” ของตน การรู้ว่าอะไรทำให้โกรธและหัวเสียหงุดหงิด ทำให้สามารถจัดการปฏิกิริยาของตน และตอบสนองด้วยกิริยาท่าทางได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
  • รับผิดชอบการกระทำของตน และฝึกฝนการยับยั้งชั่งใจ รวมไปถึงทักษะจัดการความโกรธที่มีต่อความขัดแย้งรุนแรง
  • ใช้วิธีหาทางแก้ไขซึ่งเป็นไปในแง่บวกเพื่อจัดการความขัดแย้งทุกอย่าง
  • เชื่อถือข้อเท็จจริง แทนที่จะเป็นการสันนิษฐานหรือคาดเดา รวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนลงมือกระทำตามการสันนิษฐาน ซึ่งอาจทำลายมิตรภาพได้
  • ให้ผู้อื่นอยู่ในความสนใจของคุณ โดยการสนใจความต้องการของเขา พึงหลีกเลี่ยงการมองว่าตนเป็น “ศูนย์กลางจักรวาล”
  • มองสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาวันนี้ในภาพรวม และมองตามความเป็นจริง ด้วยการพิจารณาสิ่งที่ผู้อื่นหมายความถึงในทุกเรื่อง
  • “แต่ละคนมีอิทธิพลต่ออีกคนหนึ่งเสมอ” ด้วยการเป็นผู้สร้างสะพานแห่งมิตรภาพและบุคคลต้นแบบสำหรับการมีอัธยาศัยไมตรีและการให้เกียรติ กระทำด้วยกิริยาแบบเดียวกับที่คุณให้เกียรติตนเอง แสดงออกซึ่งการให้เกียรติผู้อื่น ฉวยทุกโอกาสเป็นฝ่ายรุกเพื่อสร้างการมีอัธยาศัยไมตรีและการให้เกียรติต่อกันในสถานที่ทำงานของคุณ

โดย : บาร์บารา ริชแมน


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM