5 ยาดี ที่พนักงานต้องการ จากที่ทำงาน | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR, 5 ยาดี ที่พนักงานต้องการ จากที่ทำงาน

5 ยาดี ที่พนักงานต้องการ จากที่ทำงาน1. ได้รับการชื่นชม
พนักงานทุกคน ล้วนต้องการคำชม เมื่อพวกเขาได้ทำงานจนสำเร็จ... ไม่ใช่เรื่องเหนือบ่ากว่าแรงอะไร ที่หัวหน้าควรจะให้ความใส่ใจเรื่องนี้ เพราะเพียงแค่การแสดงความขอบคุณพนักงาน ด้วยความจริงใจ หรือแม้แต่การเขียนโน๊ตคำว่า ‘ขอบคุณ’ ทิ้งไว้บนโต๊ะ จะมีส่วนเพิ่มกำลังใจในการทำงาน ให้กับพนักงานได้มาก

2. ได้รับการยอมรับนับถือ
หมายถึงการที่หัวหน้า ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างมีเหตุมีผล เช่นการแสดงความยินดี เมื่อพนักงานมีส่วนร่วมในการทำโปรเจคให้สำเร็จ หรือแม้แต่ เมื่อพนักงานทำงานผิดพลาดในครั้งแรก ก็ให้โอกาส และสอนงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไข ตลอดจน การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ด้วยสิทธิที่เท่าเทียมกันด้วย

3. เพื่อนร่วมงานที่เข้ากันได้
พนักงานในหลายๆ องค์กร ใช้เวลาในการทำงานแต่ละวัน มากกว่าเวลาที่อยู่ที่บ้านเสียอีก ดังนั้นการได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีความสุข จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก... หากไม่สามารถทำงานกับเพื่อนร่วมงานด้วยทัศนคติที่ตรงกันได้ นอกจากจะไม่มีความสุขแล้ว ยังจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงด้วยเช่นกัน (อ่านบทความ ทางด้าน HR และเรื่องสาระในการทำงาน ที่ www.ThaiHrCenter.com, www.YesTestMe.com)

4. ความเข้ากันได้กับวัฒนธรรมขององค์กร
พนักงานต้องการสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขา อย่างเช่น การทำงานที่ขับเคลื่อนไปอย่างมีระบบ เงินเดือนที่ได้รับ และสวัสดิการต่างๆ ที่องค์กรมอบให้อย่างเหมาะสม สิ่งเหล่านี้ คือความลงตัว ที่ดึงดูดระหว่าง พนักงาน และองค์กรเอาไว้เป็นอย่างดี

5. ความรู้สึกว่า ตัวเองกำลังทำงานโดยมีวัตถุประสงค์
พนักงานต้องการรู้ว่า พวกเขากำลังทุ่มเทกับบางสิ่งที่มีคุณค่า ด้วยการเข้าใจว่า วัตถุประสงค์หลักในการทำงานให้กับองค์กรคืออะไร และสิ่งไหนคือสิ่งที่เขาจะต้องทำให้ประสบผลสำเร็จ และในระดับที่สูงกว่านั้น พวกเขาต้องการรู้ว่า หน้าที่รับผิดชอบ และผลงานของเขา มีส่วนสำคัญกับภาพรวมทั้งหมดขององค์กรอย่างไรบ้าง

 

โดย : ThaiHrCenter.com


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM