การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือองค์กรได้อย่างไร | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SIAMHRM.COM- HR Thailand , บทความHR, การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือองค์กรได้อย่างไร

การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือองค์กรได้อย่างไรในสถานที่ทำงานทุกแห่ง ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ การทำงานเป็นทีม มีความสำคัญต่อโครงสร้างขององค์กร และช่วยเพิ่มบรรยากาศให้กับการทำงานเป็นอย่างมาก นี่คือเหตุผล 8 ข้อ ที่จะบอกว่า การทำงานเป็นทีมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างไร

การทำงานเป็นทีม จะส่งผลต่อพนักงาน และองค์กรดังนี้


1. สมาชิกในทีมมีคอนเซ็ปต์ในการทำงานร่วมกัน และวิสัยทัศน์ในการทำงานที่เป็นทิศทางเดียวกัน
พนักงานทุกคนมองถึงอนาคตร่วมกัน มากกว่า การให้ความสนใจไปเพียงแค่การทำงานที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้น

2. สมาชิกในทีม จะสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และแบ่งงานกันได้ง่ายกว่า ซึ่งจะช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น
นั่นเป็นเพราะพนักงานมีข้อตกลงเดียวกัน รวมทั้งมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกัน

3. สมาชิกในทีม เชื่อว่า การทำงานให้สำเร็จ ต้องใช้ความร่วมมือ และช่วยเหลือกัน
เมื่อมีความเชื่อในทิศทางเดียวกัน จะส่งผลให้ผลการทำงาน ออกมาดีและมีคุณค่า

4. การระดมความคิดในทีม ช่วยให้สมาชิกในทีม รู้สึกทำงานอย่างมีความสุข เพราะได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
พนักงานจะถูกกระตุ้นโดยอัตโนมัติ โดยสำนึกว่า เพื่อร่วมงานทุกคน พนักงานทุกคนต่างต้อง
รับผิดชอบงานร่วมกัน

5. สมาชิกในทีมจะพัฒนาในส่วนของความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
พนักงานจะให้ความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น ต่อเป้าหมายที่พวกเขาร่วมกันก่อสร้างขึ้นมา

6. สมาชิกในทีมจะได้ผลประโยชน์จากการเรียนรู้การทำงานซึ่งกันและกัน
บทบาทหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน จะช่วยในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จ และยังมีส่วนช่วยขยายการเรียนรู้ให้กว้างขึ้น

7. สมาชิกในทีม มีความรู้สึกอิสระที่จะพูดคุยโต้เถียงในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานด้วยมุมมองของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป
พนักงานจะรู้สึกว่า เพื่อนร่วมงานให้ความสนใจฟังความคิดเห็น และให้การยอมรับต่อมุมมอง
การทำงานที่แตกต่างกันอย่างแท้จริง

8. การทำงานเป็นทีม เป็นวิธีที่จะช่วยประเมินผล และพาองค์กรมุ่งไปสู่ความสำเร็จ
การทำงานเป็นทีม มีส่วนอย่างมาก ที่จะช่วยตอบสนองการทำงานของพนักงานทุกคน และทำให้ผลของงานเป็นรูปธรรม และน่าพอใจมากขึ้น

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM